TÜRK GERİATRİ VAKFI FAALİYYET RAPORLARI
Yazan: admin
Yayında: Aralık 5, 2007

2001 - 2003 YILLARI İTİBARİ İLE :

Öncelikle yaşlılar olmak üzere insanlığa ve çevreye hizmet vermek , yaşlı toplumun giderek büyüyen sağlık ve sosyal sorunlarını profesyonel kişiler tarafından tıbbi bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yaparak çözmek amacıyla, 16.Nisan.2001yılında kurulan vakıfımız yönetim kurulu ve üyelerimizin özverili çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulumuz ikinci genel kurulumuzun olacağı tarihe kadar öngörülen plan ve programlar doğrultusunda :
1. Sağlık gereksinimlerinin karşılanması
2. Sosyal etkinlikler (tatil ve dinlenme faaliyetleri)
3. Bağış ve yardımlar
4. Tanıtımlar
5. Sivil toplum örgütleriyle yapılan ortak hizmet projeleri
6. Sağlık kurumları kurmak amacıyla yapılan girişimler
7. Yaşlılara yönelik bilimsel ve sosyolojik araştırmalar
8. Konferanslar
olmak üzere devam eden çeşitli aktivitelerle vakıfımıza çalışmıştır.

1. SAĞLIK GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI
Medya aracılığıyla yapılan tanıtımlar sonucu vakıfımıza müracaatta bulunan altmış yaş üzerinde emekli sandığı güvencesi bulunan askeri ve sivil hastalarımızın teşhis ve tedavilerinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kendi bünyesinde açtığı geriatri dalı B polikliniğinde kolaylıklar sağlanmıştır. Hastanın poliklinik kontrollerinin yanı sıra gerektiğinde yatırılarak tedavileri yapılmıştır.Ayrıca Ankara Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin geriatri servislerinde de yaşlılarımıza bakılmaktadır. Bunun dışında BAĞ-KUR ve SSK'ya bağlı olan yaşlılarımızın vakıfımızın üyeleri olan hekimlerimiz tarafından bağlı bulundukları hastanelerde ve muayenelerinde verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

2. SOSYAL ETKİNLİKLER (TATİL VE DİNLENME FAALİYETLERİ)
Fizyolojik yaşlanmanın getirdiği sorunlar moral üzerinde büyük tahribatlar yaratmaktadır.Düşünce bozukluğu ile başlayan iletişim bozukluğu yaşlıların toplumdan dışlanmalarına ev buna bağlı olarak mutsuzluklarına neden olmaktadır.Yaşlı popülasyona sevgi saygı ve hoşgörünün egemen olduğu huzurlu ortamlarda moral kazandırmak , onları yüreklendirmek ve başarabilecekleri aktivitelerde motive etmek amacıyla sosyal etkinliklere önem verdik.Bu doğrultuda:
· Haziran ve eylül aylarında TÜGSAŞ A.Ş'nin Didim dinlenme tesislerinde vakıfımız adına on ikişer günlük tatiller düzenlenmiştir.Bunlar her dönemde 48-50 kişilik gruplar şeklinde gönderilmiştir. · Ayaş ve Beypazarı Belediye Başkanlarının davetlisi olarak vakıf üyeleri olan yaşlılarımıza geziler düzenlenmiş bunlarda tarihi beldeler tanıtılmış ve yemek davetleri verilmiştir. · TRT Arı Stüdyolarında çeşitli programların davetiyeleri temin edilmiş bu davetiyelerin yaşlılarımız tarafından en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanmıştır. · Yaşlılar Türk Halk Müziği korosu tarafından GATA Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören malul gazilerimize verilen konserle birlikte folklor gösterisi de sergilenmiştir. · 18.Mart.2002 tarihinde Yaşlılar Haftası dolayısı ile Bizon Restoranda Beğendik Mağazalar Zinciri ve Coca Cola firmalarının sponsorluğunda yemek verilmiştir. Bu davette Dr. Hüseyin Doruk yaşlılık ve erken yaşlanma konusunda konferans verdi. · Altındağ Belediye Başkanlığının himayesinde Doğantepe Yaşlılar Bakımevinde ve Altındağ Halk Eğitim Merkezinde yaşlılar haftası kutlanmıştır. · Ayrıca bilimsel kurulumuzun çalışmalarının çalışmalarına destek verilmiş ve araştırma kurulunun vakıf desteği ile yaptığı çalışmalar ve taraflarından yapılması planlanan çalışmalar ekte tarafınıza sunulmuştur.

3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR
· 2002 yılı başında 250 adet ajanda bastırılarak , satışından gelir temin edilmiştir.
· Uluslar arası Geriatri Tıp Kongresinden vakıfımıza onbin dolar girdi sağlanmıştır. · Makarna fabrikasından temin edilen makarnalar kırsal kesimde yaşayan fakir ve yaşlı kişilere beşer kiloluk paketler olmak üzere otuz-kırk kişiye dağıtıldı. · Başbakanlık S.H.Ç.E.K bağlı yaşlı danışma merkezindeki hanımlara 28.Şubat.2000 tarihinde öğle yemeği olarak ziyafet verildi. · Bir dernek tarafından okutulmakta olan on iki fakir öğrenciye otuz kg makarna ,bazı yiyecekler ve giyecekler verildi.

4. BURS VERİLEREK OKTULAN ÇOCUKLARIMIZ
· Gülhan YURT: Fizik - Matematik dershanesine gönderilmiş;  Bilecik Kimya Fakültesini kazanmış ve okumaktadır. * (ayda :30.000.000.TL) · Şerife ÖZTÜRK: Trabzon Üniversitesinde okumaktadır. · (ayda:40.000.000.TL) · Mehmet Şahin MUTLU: Tıp fakültesinde okumaktadır. (ayda:50.000.000.TL) · İlhan DEĞER:Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünde okumaktadır. (2002 yılı harç ücreti olan harç ücreti olan 120.000.000.TL ödenmiştir.) * Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri tarafından şahsen karşılanmakta olup ayrıca giyecek ve yiyecek yardımı da yapılmaktadır.

5. TANITIMLAR
Vakıfımızı tanıtmak ve yardım talep etmek amacıyla
· TBMM Başkanı Sn. Bülent ARINÇ ile,
· Ankara Valisi Sn. Yahya GÜR ile,
· Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Melih GÖKÇEK ile,
· Çankaya Belediye Başkanı Sn. Haydar YILMAZ ile heyet olarak görüşmeler yapıldı.
· TRT'de vakıfımızı tanıtmak amacıyla 2001 yılından itibaren düzenlenmekte olan programlar devam etmektedir.
* TRT 1 ve GAP TV de 18 Mayıs Yaşlılar Haftası dolayısıyla Çifte Kavrulmuş programında söyleşiler. * TRT 1 VE TRT int de hekim arkadaşlarımızdan Sn. Ümit ATEŞKAN , Sn. Nüket MAS , Sn. Hüseyin DORUK , Sn. Hüseyin YILDIRIM ve tanıtım amaçlı Sn. Mürüvvet KURTARAN tarafından konuşmalar yapılmıştır.Yapılan yayınlarda yurtdışı ve yurtiçi çok büyük ses getirmiştir.

6. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE ORTAK HİZMET PROJELERİMİZ
· 7.Nisan.2002 tarihinde BM kuruluş yıl dönümü sebebiyle WHO ,Türk Geriatri Vakfı, Ankara Üniversitesi ile Etlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlenmiştir.
· 11.mayıs.2002 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi , BM , WHO birlikteliğiyle sağlıklı yaşam paneli düzenlenmiştir.
· Sivil toplum örgütleriyle bütün sağlık vakıflarını ve sağlık derneklerinin federasyon haline getirilmesi çalışmaları amacıyla MESEV , Güçsüzler Vakfı , NİSBO , Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü , Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği sürdürülmektedir.
· Balıkesir temsilcisi tarafından vakıf tanıtımı yapılarak , kurulan merkezde diyabet vb gibi geriatrik bölgesel hastalıklar tanı ve tedavi çalışmaları yürütülmektedir.
· Elvankentdeki özel bir tıp merkezi ile vakıfımıza devir görüşmeleri gönderilerek bilançoların incelenmesinden sonra karara bağlanacaktır. · İzmir Çeşmede yaşlı tatil merkezi olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan ve Rotary kulübü tarafından Sn. Rektör Prof. Yüksel GÜRBÜz'ce işletmesi vakıfımıza devredilmek üzere sunulan teklif yerinde tetkik edilmiştir. Karara bağlanması için çalışmalar sürdürülecektir. · İstanbul temsilcimiz Sn. Önder MANOĞLU tarafından teklif ve çalışma planı sunulan İstanbul Rivada 2500 metrekarelik kapalı alanı bulunan kaba inşaatı bitmiş bir binanın vakıfımıza bir yardımsever tarafından hibesi söz konusudur. Resim ve detaylı bilgi ve görüşme sonuçları en kısa zamanda sonuçlandırılarak sizlere ulaştırılacaktır. · Ankarada Türk Hava Kurumu elinde bulunan İstanbul yolunda bulunan Urankent bölgesinde bir bina (80 yataklı teşhis ve klinik olarak kullanılabilecek) alımı için görüşmeler devam etmektedir.

7. SAĞLIK KURUMU KURMAK AMACIYLA YAPILAN GİRİŞİMLER
Mütevelli heyetteki arkadaşlarımızın talebi üzerine hekim arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda poliklinik kurma çalışmaları devam etmektedir.


8. YAŞLILARA YÖNELİK BİLİMSEL SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Türk Geriatri Vakfı Bilim Kurulunun gerçekleştirmekte olduğu yaşlılık üzerine sosyolojik çalışmalar ODTÜ Sosyoloji Bilim Dalı öğretim elemanlarınca sürdürülmektedir. Araştırma konuları ayrıntılı olarak ekte sunulmuştur.

 

TÜRK GERİATRİ VAKFI  2003 YILI FAALİYYET RAPORU

 

 

 

Kuruluşumuzun şu andaki asli faaliyetleri şunlardır;

 

 

Türk Geriatri Vakfı Geriatri ifadesinin  yeni bir kavram olduğu ülkemizde, vakfımız büyük oranda faaliyetlerini, halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, aynı zamanda yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması hedefine yönlendirmiştir. Türk Geriatri Vakfı,  2002-2005 yılları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler ve sempozyumlar düzenlemektedir. Özellikle her yıl yapılan ulusal kongrelerin, devlet kademelerinden ilgili kişilerin de katılımları ile yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal politikaların oluşumuna önemli bir zemin teşkil edeceği öngörülmektedir. UNDP, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin destekleriyle, valiliklerin ve yerel yönetimlerin tahsis ettiği alanlarda “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Seminerleri  verilmekte ve kamuyu eğitici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca TRT ve diğer ulusal televizyon kanallarında, yaşlı popülasyonun sorunlarına yönelik özel program çalışmaları da yapılmaktadır.

 

. Çok yönlü problemlerin çözümüne yönelik, üniversite hastaneleri ve devlete ait sağlık kuruluşlarından da istifade edilmektedir.

Ayrıca “Üçüncü Bahar Yaşam Köyleri” projesinde vakfımız aktif rol almış olup, yaşlılarımıza yönelik tedavi, rehabilitasyon, dinlence ve eğlence sağlayacak birimleri içerecek şekilde planlanan bu kompleks tesisler, yakında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmete sunulacaktır.

 

Vakfımızın ayrıca çoğu halkı eğitici nitelikte olan KONGRE yayınları da mevcuttur.

 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER ,TATİL VE DİNLENME FAALİYETLERİ

 

Fizyolojik yaşlanmanın getirdiği sorunlar moral üzerinde büyük tahribatlar yapmaktadır.Düşünce bozukluğu ile başlayan iletişim bozuklukları ,yaşlıların toplumdan dışlanması,sevgi saygı ve hoşgörünün egemen olduğu huzurlu ortamda moral kazandırmak ,onları yüreklendirmek ve başarabilecekleri aktivitelere motive etmek amacıyla sosyal etkinliklere önem verdik.

Bu doğrultuda;

a-      Haziran ve Eylül aylarında Devlete ait olan bir çok dinlenme tesisinde (TÜGSAS A.Ş. ) gibi vakıf adına tatil olanakları sağlanmış ve yaklaşık olarak her dönemde 48-50 kişiden oluşan kafileler bu imkanlardan yararlandırılmıştır.

b-     Ayaş ve Beypazarı Belediye Başkanlarının davetlisi olarak vakıf üyeleri olan yaşlılar için bu beldelere geziler düzenlenmiş tarihi zenginlikler gezdirilerek yemek verilmiştir.

c-      TRT Arı sdütyolarında devamı olarak  Türk Sanat Müziği konserlerine götürülmektedir.

d-     Yaşlılar Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurulmuş olup bunların değişik yerlerde konserler vermesi temin edilmektedir.Özellikle GATA da Rehabilitasyon Merkezinde yatmakta olan malul gazilerimize korolarımız vasıtası ile zaman zaman moral konserleri verilmektedir.

e-      Her yıl olduğu gibi 18-24 Mart Tarihleri arasında yapılmakta olan Yaşlılar haftasını da  vakfımız değişik etkinlikler ile kutlamıştır. Bu yılki etkinliklerimizi Ankara Büyük Şehir Belediyesi  ile birlikte yapışmış yemek ve sanatçıların bulunduğu bu etkinliklere devlet  Bakanımızda ve sair bakanlar da şahsen katılmıştır.

f-       Aynı  tarihler içinde bu yılda YILDIZ Restoranın da müzikli yemek verilmiştir bu organizasyonda FİLİZ  Makarnaları  ın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

g-      Aynı tarihler içinde Erken yaşlanmanın  sebepleri adlı bir seminer Doç. Dr. ÜMİT ATEŞKAN tarafından  ilgililere düzenlenmiştir.

 

TANITIMLAR

 

Vakfımızı tanıtmak ve devamlı olarak akıllarında geleceklerini tutmaları maksadıyla;

a-      Başbakan başta olmak üzere bütün devlet bakanları  yaşlılık ile ilgili kurum ve kuruluşlara ,Belediye Başkanlarına , bu konuya duyarlı olan basın mensuplarına ziyaretler düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir.Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız etkinlikler çerçevesinde mümkün olduğu kadar fazla ekranda yapılan ve gelecekte yapılaması planlanan bütün düşüncelerimizi ve vakfımızı ifade eden programlarda bunların anlatılmasına çalışıldı.

 

 

 

SİVİL TOPLUM ÖRĞÜTLERİ İLE ORTAK HİZMET PROJELERİMİZ

 

7.Nisan.2002 tarihinde BM kuruluş yılı  sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türk Geriatri Vakfı, Ankara Üniversitesi ile Sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi,

Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte vakıf ve derneklerin bir araya gelerek daha etkin ve yararlı işleri bir ekip çalışması olarak yapabilmesi  üzerine Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ,Devlet Planlama Teşkilatı, Hollanda sağlık vakfı,Mesev, Güçsüzler ve kimsesizler vakfı, Geriatri ve Gerontoloji derneği ille yukarıda ifade edilen içerikte çalışmalar yapılmaktadır bu çalışmalar 2002 yılından beri devam etmektedir.

9.Eylül.Üniversitesi tarafından yaptırılan Geriatrik Yaşlılar Dinlenme evi nin vakfımız tarafından işletilmesi için  yapılan teklifler yönetim kurulumuzca değerlendirilmektedir.

 

Bütün bunların yanı sıra vakfımız Avrupa Birliğinin başlıklarını zaman zaman yayınladığı bir çok uluslar arası projede taraf olmuş halende AB projelerini yapmaya ve yürütmeye devam etmektedir,

Vakfımız Dünya Bankası,Sağlık Bakanlığı ve Hıfsısıha Mektebi olarak ihale edilmiş olan projelerde de yerini alarak 2 teklif vermiş birinci aşamalarını kazanmış ikinci aşama için de beklemektedir.

 

SAĞLIK KURUMU ;EĞİTİM KURUMU KURMA ÇALIŞMALARI

 

 

Vakfımız yukarıda da belirtildiği ve bilindiği üzere hekim köklü bir vakıftır, bu özelliğinden dolayı da sağlık kurumu ve sağlık alanında eğitilmesi  gerekli olan personelin eğitimlerini düzenli ve planlı olarak vermek üzere bir yapılanma yapmak için bu konuda  finans ve yer çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda bunları gerçekleştirecektir.

 

YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 

Türk Geriatri Vakfı Bilim Kurulunun gerçekleştirmeye çalıştığı sosyolojik araştırma çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda ÖDTÜ Sosyoloji bilim dalı elemanlarınca yapılmaktadır araştırma içerikleri de AB kapsamında bir çok projeye ışık tutmuştur.

 

KONGRE

 

a-      Vakfımız kurulduğu yıldan beri her yıl  ulusal kongreler yapmaktadır

Bu Ulusal Geriatri Kongrelerin  tamamı Tıp bilimine hizmet vermek bu alandaki bilimsel verileri değerlendirmek sonuçlarından da yaşlı popülasyonun faydalanmasını sağlamak üzere düzenlenen kongrelerdir.

Bu yıl 2.(İKİ) sü gerçekleştirilecektir.

 

 

 

YARDIMLAR

 

 

Türk Geriatri Vakfı olarak  bir çok okul talebesine Yönetim Kurulunu Belirlediği kriterler çerçevesinde  burslar vermektedir.

Yaşlıların Hastanelerde tedavilerini  yaptırmakta bunların muhtaç olanlarına kömür yiyecek ve giyecek yardımları yapmaktadır. Vakıf olarak toplumda edindiği bütün imkanlardan ifade ettiği yaşlı popülasyonuda imkanlandırmaya çalışmakta misyonunu yerine getirerek vakıf senedinde ifade ettiği her şeyin arkasında durmaktadır.

 

TÜRK GERİATRİ VAKFI  2004 YILI FAALİYYET RAPORU

 

 

 

Türk Geriatri Vakfı, 01.Nisan.2001 tarih ve 24360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulmuş ve aynı tarihte faaliyete geçmiştir. Türk Geriatri Vakfı, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakla beraber, özellikle her insanın geleceğini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları desteklemekte ve uygulama alanları oluşturmaktadır. Çoğunluğu hekimlerden oluşan kurucu üyeleri ile yaşlı sağlığı konusunda ülke genelinde eğitici ve uygulayıcı hizmetler vermektedir.

 

 

3.1.          Kuruluşumuzun şu andaki asli faaliyetleri şunlardır;

 

 

Geriatrinin yeni bir kavram olduğu ülkemizde, vakfımız büyük oranda faaliyetlerini, halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, aynı zamanda yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması hedefine yönlendirmiştir. Türk Geriatri Vakfı,  2002-2005 yılları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler ve sempozyumlar düzenlemektedir. Özellikle her yıl yapılan ulusal kongrelerin, devlet kademelerinden ilgili kişilerin de katılımları ile yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal politikaların oluşumuna önemli bir zemin teşkil edeceği öngörülmektedir. UNDP, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin destekleriyle, valiliklerin ve yerel yönetimlerin tahsis ettiği alanlarda “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Seminerleri  verilmekte ve kamuyu eğitici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca TRT ve diğer ulusal televizyon kanallarında, yaşlı popülasyonun sorunlarına yönelik özel program çalışmaları da yapılmaktadır.

 

. Çok yönlü problemlerin çözümüne yönelik, üniversite hastaneleri ve devlete ait sağlık kuruluşlarından da istifade edilmektedir.

Ayrıca “Üçüncü Bahar Yaşam Köyleri” projesinde vakfımız aktif rol almış olup, yaşlılarımıza yönelik tedavi, rehabilitasyon, dinlence ve eğlence sağlayacak birimleri içerecek şekilde planlanan bu kompleks tesisler, yakında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmete sunulacaktır.

 

Vakfımızın ayrıca çoğu halkı eğitici nitelikte olan KONGRE yayınları da mevcuttur.

 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER ,TATİL VE DİNLENME FAALİYETLERİ

 

Fizyolojik yaşlanmanın getirdiği sorunlar moral üzerinde büyük tahribatlar yapmaktadır.Düşünce bozukluğu ile başlayan iletişim bozuklukları ,yaşlıların toplumdan dışlanması,sevgi saygı ve hoşgörünün egemen olduğu huzurlu ortamda moral kazandırmak ,onları yüreklendirmek ve başarabilecekleri aktivitelere motive etmek amacıyla sosyal etkinliklere önem verdik.

Bu doğrultuda;

a-      Haziran ve Eylül aylarında Devlete ait olan bir çok dinlenme tesisinde (TÜGSAS A.Ş. ) gibi vakıf adına tatil olanakları sağlanmış ve yaklaşık olarak her dönemde 48-50 kişiden oluşan kafileler bu imkanlardan yararlandırılmıştır.

b-     Ayaş ve Beypazarı Belediye Başkanlarının davetlisi olarak vakıf üyeleri olan yaşlılar için bu beldelere geziler düzenlenmiş tarihi zenginlikler gezdirilerek yemek verilmiştir.

c-      TRT Arı sdütyolarında devamı olarak  Türk Sanat Müziği konserlerine götürülmektedir.

d-     Yaşlılar Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurulmuş olup bunların değişik yerlerde konserler vermesi temin edilmektedir.Özellikle GATA da Rehabilitasyon Merkezinde yatmakta olan malul gazilerimize korolarımız vasıtası ile zaman zaman moral konserleri verilmektedir.

e-      Her yıl olduğu gibi 18-24 Mart Tarihleri arasında yapılmakta olan Yaşlılar haftasını da  vakfımız değişik etkinlikler ile kutlamıştır. Bu yılki etkinliklerimizi Ankara Büyük Şehir Belediyesi  ile birlikte yapışmış yemek ve sanatçıların bulunduğu bu etkinliklere devlet  Bakanımızda ve sair bakanlar da şahsen katılmıştır.

f-       Aynı  tarihler içinde bu yılda Merit otelin  Restoranın da müzikli yemek verilmiştir bu organizasyonda SÜTAŞ ın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

g-      Aynı tarihler içinde Erken yaşlanmanın  sebepleri adlı bir seminer Doç. Dr. ÜMİT ATEŞKAN tarafından  ilgililere düzenlenmiştir.

 

TANITIMLAR

 

Vakfımızı tanıtmak ve devamlı olarak akıllarında geleceklerini tutmaları maksadıyla;

a-      Başbakan başta olmak üzere bütün devlet bakanları  yaşlılık ile ilgili kurum ve kuruluşlara ,Belediye Başkanlarına , bu konuya duyarlı olan basın mensuplarına ziyaretler düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir.Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız etkinlikler çerçevesinde mümkün olduğu kadar fazla ekranda yapılan ve gelecekte yapılaması planlanan bütün düşüncelerimizi ve vakfımızı ifade eden programlarda bunların anlatılmasına çalışıldı.

 

 

 

 

SİVİL TOPLUM ÖRĞÜTLERİ İLE ORTAK HİZMET PROJELERİMİZ

 

7.Nisan.2002 tarihinde BM kuruluş yılı  sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türk Geriatri Vakfı, Ankara Üniversitesi ile Sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi,

Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte vakıf ve derneklerin bir araya gelerek daha etkin ve yararlı işleri bir ekip çalışması olarak yapabilmesi  üzerine Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ,Devlet Planlama Teşkilatı, Hollanda sağlık vakfı,Mesev, Güçsüzler ve kimsesizler vakfı, Geriatri ve Gerontoloji derneği ille yukarıda ifade edilen içerikte çalışmalar yapılmaktadır bu çalışmalar 2002 yılından beri devam etmektedir.

9.Eylül.Üniversitesi tarafından yaptırılan Geriatrik Yaşlılar Dinlenme evi nin vakfımız tarafından işletilmesi için  yapılan teklifler yönetim kurulumuzca değerlendirilmektedir.

 

Bütün bunların yanı sıra vakfımız Avrupa Birliğinin başlıklarını zaman zaman yayınladığı bir çok uluslar arası projede taraf olmuş halende AB projelerini yapmaya ve yürütmeye devam etmektedir,

Vakfımız Dünya Bankası,Sağlık Bakanlığı ve Hıfsısıha Mektebi olarak ihale edilmiş olan projelerde de yerini alarak 2 teklif vermiş birinci aşamalarını kazanmış ikinci aşama için de beklemektedir.

 

SAĞLIK KURUMU ;EĞİTİM KURUMU KURMA ÇALIŞMALARI

 

 

Vakfımız yukarıda da belirtildiği ve bilindiği üzere hekim köklü bir vakıftır, bu özelliğinden dolayı da sağlık kurumu ve sağlık alanında eğitilmesi  gerekli olan personelin eğitimlerini düzenli ve planlı olarak vermek üzere bir yapılanma yapmak için bu konuda  finans ve yer çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda bunları gerçekleştirecektir.

 

YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 

Türk Geriatri Vakfı Bilim Kurulunun gerçekleştirmeye çalıştığı sosyolojik araştırma çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda ÖDTÜ Sosyoloji bilim dalı elemanlarınca yapılmaktadır araştırma içerikleri de AB kapsamında bir çok projeye ışık tutmuştur.

 

 

 

KONGRE

 

a-      Vakfımız kurulduğu yıldan beri her yıl  ulusal kongreler yapmaktadır

Bu Ulusal Geriatri Kongrelerin  tamamı Tıp bilimine hizmet vermek bu alandaki bilimsel verileri değerlendirmek sonuçlarından da yaşlı popülasyonun faydalanmasını sağlamak üzere düzenlenen kongrelerdir.

Bu yıl 3.(ÜÇ) sü gerçekleştirilecektir.

 

 

 

YARDIMLAR

 

 

Türk Geriatri Vakfı olarak  bir çok okul talebesine Yönetim Kurulunu Belirlediği kriterler çerçevesinde  burslar vermektedir.

Yaşlıların Hastanelerde tedavilerini  yaptırmakta bunların muhtaç olanlarına kömür yiyecek ve giyecek yardımları yapmaktadır. Vakıf olarak toplumda edindiği bütün imkanlardan ifade ettiği yaşlı popülasyonuda imkanlandırmaya çalışmakta misyonunu yerine getirerek vakıf senedinde ifade ettiği her şeyin arkasında durmaktadır.

 

TÜRK GERİATRİ VAKFI  2005 YILI FAALİYYET RAPORU

 

 

 

 

 

Türk Geriatri Vakfı, 01.Nisan.2001 tarih ve 24360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulmuş ve aynı tarihte faaliyete geçmiştir. Türk Geriatri Vakfı, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakla beraber, özellikle her insanın geleceğini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları desteklemekte ve uygulama alanları oluşturmaktadır. Çoğunluğu hekimlerden oluşan kurucu üyeleri ile yaşlı sağlığı konusunda ülke genelinde eğitici ve uygulayıcı hizmetler vermektedir.

 

 

Kuruluşumuzun şu andaki asli faaliyetleri şunlardır;

 

 

Geriatrinin yeni bir kavram olduğu ülkemizde, vakfımız büyük oranda faaliyetlerini, halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, aynı zamanda yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması hedefine yönlendirmiştir. Türk Geriatri Vakfı,  2002-2005 yılları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler ve sempozyumlar düzenlemektedir. Özellikle her yıl yapılan ulusal kongrelerin, devlet kademelerinden ilgili kişilerin de katılımları ile yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal politikaların oluşumuna önemli bir zemin teşkil edeceği öngörülmektedir. UNDP, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin destekleriyle, valiliklerin ve yerel yönetimlerin tahsis ettiği alanlarda “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Seminerleri  verilmekte ve kamuyu eğitici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca TRT ve diğer ulusal televizyon kanallarında, yaşlı popülasyonun sorunlarına yönelik özel program çalışmaları da yapılmaktadır.

 

. Çok yönlü problemlerin çözümüne yönelik, üniversite hastaneleri ve devlete ait sağlık kuruluşlarından da istifade edilmektedir.

Ayrıca “Üçüncü Bahar Yaşam Köyleri” projesinde vakfımız aktif rol almış olup, yaşlılarımıza yönelik tedavi, rehabilitasyon, dinlence ve eğlence sağlayacak birimleri içerecek şekilde planlanan bu kompleks tesisler, yakında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmete sunulacaktır.

 

Vakfımızın ayrıca çoğu halkı eğitici nitelikte olan KONGRE yayınları da mevcuttur.

 

 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER ,TATİL VE DİNLENME FAALİYETLERİ

 

Fizyolojik yaşlanmanın getirdiği sorunlar moral üzerinde büyük tahribatlar yapmaktadır.Düşünce bozukluğu ile başlayan iletişim bozuklukları ,yaşlıların toplumdan dışlanması,sevgi saygı ve hoşgörünün egemen olduğu huzurlu ortamda moral kazandırmak ,onları yüreklendirmek ve başarabilecekleri aktivitelere motive etmek amacıyla sosyal etkinliklere önem verdik.

Bu doğrultuda;

a-      Haziran ve Eylül aylarında Devlete ait olan bir çok dinlenme tesisinde (TÜGSAS A.Ş. ) gibi vakıf adına tatil olanakları sağlanmış ve yaklaşık olarak her dönemde 48-50 kişiden oluşan kafileler bu imkanlardan yararlandırılmıştır.

b-     Ayaş ve Beypazarı Belediye Başkanlarının davetlisi olarak vakıf üyeleri olan yaşlılar için bu beldelere geziler düzenlenmiş tarihi zenginlikler gezdirilerek yemek verilmiştir.

c-      TRT Arı stüdyalarında devamlı olarak  Türk Sanat Müziği konserlerine götürülmektedir.

d-     Yaşlılar Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurulmuş olup bunların değişik yerlerde konserler vermesi temin edilmektedir.Özellikle GATA da Rehabilitasyon Merkezinde yatmakta olan malul gazilerimize korolarımız vasıtası ile zaman zaman moral konserleri verilmektedir.

e-      Her yıl olduğu gibi 18-24 Mart Tarihleri arasında yapılmakta olan Yaşlılar haftasını da  vakfımız değişik etkinlikler ile kutlamıştır. Bu yılki etkinliklerimizi Ankara Büyük Şehir Belediyesi  ile birlikte yapışmış yemek ve sanatçıların bulunduğu bu etkinliklere devlet  Bakanımızda ve sair bakanlar da şahsen katılmıştır.

f-       Aynı  tarihler içinde bu yılda Merit otelin  Restoranın da müzikli yemek verilmiştir bu organizasyonda SÜTAŞ ın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

g-      Aynı tarihler içinde Erken yaşlanmanın  sebepleri adlı bir seminer Doç. Dr. Hüseyin DORUK tarafından  ilgililere düzenlenmiştir.

 

TANITIMLAR

 

Vakfımızı tanıtmak ve devamlı olarak akıllarında geleceklerini tutmaları maksadıyla;

a-      Başbakan başta olmak üzere bütün devlet bakanları  yaşlılık ile ilgili kurum ve kuruluşlara ,Belediye Başkanlarına , bu konuya duyarlı olan basın mensuplarına ziyaretler düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir.Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız etkinlikler çerçevesinde mümkün olduğu kadar fazla ekranda yapılan ve gelecekte yapılaması planlanan bütün düşüncelerimizi ve vakfımızı ifade eden programlarda bunların anlatılmasına çalışıldı.

 

 

 

 

SİVİL TOPLUM ÖRĞÜTLERİ İLE ORTAK HİZMET PROJELERİMİZ

 

7.Nisan.2002 tarihinde BM kuruluş yılı  sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türk Geriatri Vakfı, Ankara Üniversitesi ile Sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi,

Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte vakıf ve derneklerin bir araya gelerek daha etkin ve yararlı işleri bir ekip çalışması olarak yapabilmesi  üzerine Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ,Devlet Planlama Teşkilatı, Hollanda sağlık vakfı,Mesev, Güçsüzler ve kimsesizler vakfı, Geriatri ve Gerontoloji derneği ille yukarıda ifade edilen içerikte çalışmalar yapılmaktadır bu çalışmalar 2002 yılından beri devam etmektedir.

9.Eylül.Üniversitesi tarafından yaptırılan Geriatrik Yaşlılar Dinlenme evi nin vakfımız tarafından işletilmesi için  yapılan teklifler yönetim kurulumuzca değerlendirilmektedir.

 

Bütün bunların yanı sıra vakfımız Avrupa Birliğinin başlıklarını zaman zaman yayınladığı bir çok uluslar arası projede taraf olmuş halende AB projelerini yapmaya ve yürütmeye devam etmektedir,

Vakfımız Dünya Bankası,Sağlık Bakanlığı ve Hıfsısıha Mektebi olarak ihale edilmiş olan projelerde de yerini alarak 2 teklif vermiş birinci aşamalarını kazanmış ikinci aşama için de beklemektedir.

 

Vakfımız İ ngiltere Ulerter üniversitesi,Avusturya üniversitesi ile birlikte

(YAPAY ZEKA; ADİAS)  adında  6.çerçeve programı  kapsamında bir proje yapmaktadır.

 

SAĞLIK KURUMU  EĞİTİM KURUMU KURMA ÇALIŞMALARI

 

 

Vakfımız yukarıda da belirtildiği ve bilindiği üzere hekim köklü bir vakıftır, bu özelliğinden dolayı da sağlık kurumu ve sağlık alanında eğitilmesi  gerekli olan personelin eğitimlerini düzenli ve planlı olarak vermek üzere bir yapılanma yapmak için bu konuda  finans ve yer çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda bunları gerçekleştirecektir.

 

YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 

Türk Geriatri Vakfı Bilim Kurulunun gerçekleştirmeye çalıştığı sosyolojik araştırma çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda ÖDTÜ Sosyoloji bilim dalı elemanlarınca yapılmaktadır araştırma içerikleri de AB kapsamında bir çok projeye ışık tutmuştur.

 

 

 

 

KONGRE

 

a-      Vakfımız kurulduğu yıldan beri her yıl  ulusal kongreler yapmaktadır

Bu Ulusal Geriatri Kongrelerin  tamamı Tıp bilimine hizmet vermek bu alandaki bilimsel verileri değerlendirmek sonuçlarından da yaşlı popülasyonun faydalanmasını sağlamak üzere düzenlenen kongrelerdir.

Bu yıl 5.(BEŞ) sü gerçekleştirilecektir.

 

Ayrıca vakıf bu yıl 1. Uluslararası Ortadoğu Yaşlanma kongresini  yapmak için hazırlıklarını tamamlamıştır Kongreyi  15-19.Mart.2006 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir otelinde ilkini gerçekleştirecektir.

Kongre T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Himayelerinde Sağlık Bakanı Prof.Dr.Sayın Recep AKDAĞ ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun  katılımları ile gerçekleştirilecektir

Kapanışınıda 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’ yapacaktır..

 

 

 

 

YARDIMLAR

 

 

Türk Geriatri Vakfı olarak  bir çok okul talebesine Yönetim Kurulunu Belirlediği kriterler çerçevesinde  burslar vermektedir.

Yaşlıların Hastanelerde tedavilerini  yaptırmakta bunların muhtaç olanlarına kömür yiyecek ve giyecek yardımları yapmaktadır. Vakıf olarak toplumda edindiği bütün imkanlardan ifade ettiği yaşlı popülasyonuda imkanlandırmaya çalışmakta misyonunu yerine getirerek vakıf senedinde ifade ettiği her şeyin arkasında durmaktadır.